รูปหมวดสินค้า

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

อุปกรณ์ที่สำคัญของกระบวนการเชื่อมTIG part3เครื่องเชื่อมติ๊ก JasicTIG315 AC/DC
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญของกระบวนการเชื่อมTIGนี้คือ เครื่องเชื่อมสามารถควบคุมได้หลายระบบ สายเชื่อมและสายกราวซ์พร้อมคีมจับ  ปั้มน้ำและเครื่องควบคุมน้ำพร้อมถังเก็บน้ำกรณีใช้น้ำหล่อเย็น ก๊าซเฉื่อยพร้อมถังเก็บ Pressure regulator หรืออุปกรณ์ควบคุมความดันและการควบคุมอัตราการไหล หัวเชื่อมสามารถหาซื้อได้หลายชนิดแล้วแต่ละประเภทของงาน นั้นๆ อาทิ หัวธรรมดา / หัวมุม ใช้กับงานทั่วไป สามารถใช้กับกระแสได้ไม่เกิน 200 แอมป์ หัวตรงใช้กับชิ้นงานชิ้นเล็ก ๆ และ หัวขนาดเล็กใช้กับบริเวณที่แคบ ๆ ควรใช้กระแสที่ 160 แอมป์ หรือมากกว่านั้นก็ได้ ลวดเชื่อมนั้นเป็นประเภทลวดเติม ขนาดของเส้นลวดประมาณ 5 มิลลิเมตรและมีความยาว 1 เมตร แบ่งตามชนิดของโลหะงาน ตัวอย่าง เช่น การเลือกซื้อลวดเชื่อมที่วางขายอยู่ใน ตลาดปัจจุบัน ให้พิจารณาดูที่ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.2  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นเหล็กหล่อ   ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.7  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นทองแดงและทองแดงอัลลอย  ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.9  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นเหล็กกล้าที่ทนการกัดกร่อนที่มีส่วนผสมของโครเมียมและนิเกิล ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.10  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอย ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.13  สามารถเชื่อมพอกผิวชิ้นงานได้  ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.14  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นนิเกิลและนิเกิลอัลลอยได้ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.16  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นไทเทเนียมและไทเทเนียมอัลลอยได้ ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.18  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นเหล็กกล้าและเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.19 สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นแมกนีเซียมอัลลอยได้ ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.21  สามารถเชื่อมผิวงานที่เป็นคอมโพสิตได้ ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.24  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นเซอร์โครเมียมและเซอร์โครเมียมอัลลอย กระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อม กระแสไฟที่นิยมใช้ในกระบวนการเชื่อมติก นั้นมี 3 แบบด้วยกันคือ กระแสตรงขั้วลบ (Direct Current Electrode Negative ) DCEN. กระแสตรงขั้วบวก (Direct Current Electrode Positive) DCEP. กระแสสลับความถี่สูง (Alternating Current & High Frequency) ACHF. ข้อเปรียบเทียบระหว่างการใช้ชนิดของกระแสไฟในการเชื่อม  แบบกระแสตรงขั้วลบ ทังสเตนอีเลคโทรดเป็นขั้วลบ ไม่ขจัดออกไซด์บนผิวของชิ้นงานระหว่างเกิดการอาร์ค ความร้อนที่เกิดขึ้นชิ้นงาน 70% ทังสเตนอีเลคโทรด 30% ซึมลึกสูง รอยเชื่อมแคบ แบบกระแสตรงขั้วบวก ทังสเตนอีเลคโทรดเป็นขั้วบวก ขจัดออกไซด์บนผิวชิ้นงาน ระหว่างเกิดการอาร์ค  ความร้อนที่เกิดขึ้นชิ้นงาน 30% ทังสเตนอีเลคโทรด 70% ซึมลึกน้อย รอยเชื่อมกว้าง แบบกระแสสลับความถี่สูง กระแสไฟสลับความถี่สูง ขจัดออกไซด์บนผิวของชิ้นงานระหว่างอาร์คทุก ๆ ครึ่งไซเคิล ความร้อนที่เกิดขึ้นชิ้นงาน 50 % ทังสเตนอีเลคโทรด 50% ซึมลึกปานกลาง รอยเชื่อมปานกลาง ขนาดของทังสเตนและแอมป์สามารถดูได้จากผู้ผลิต หรือ จากตัวอย่าง ดังนี้
เครื่องหล่อเย็น
     ตัวอย่างที่ 1. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 10-50 แอมป์  กระแสตรงขั้วลบ 10-60 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก ต่ำกว่า 20 แอมป์
     ตัวอย่างที่ 2. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 40-100 แอมป์ กระแสตรงขั้วลบ 50-150 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก 20 แอมป์
     ตัวอย่างที่ 3. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 70-150 แอมป์  กระแสตรงขั้วลบ 100-240 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก 30 แอมป์
     ตัวอย่างที่ 4. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 100-200 แอมป์ กระแสตรงขั้วลบ 150-300 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก 45 แอมป์
     ตัวอย่างที่ 5. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 150-300 แอมป์ กระแสตรงขั้วลบ 200-400 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก 70 แอมป์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : กระบวนการเชื่อมTIG

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น