รูปหมวดสินค้า

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กังหันลมกับการผลิตไฟฟ้า


กังหันลม Wind Turbine พลังงานทดแทน
หลักการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้านั้น เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะ ทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุน และได้เป็นพลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม

การติดตั้งกังหันลมไฟฟ้าการประกอบกังหันลมสำหรับไฟฟ้าการติดตั้งกังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine)

กังหันลมกับการใช้งาน
เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอของความเร็วลมที่แปรผันตามธรรมชาติ และความต้องการพลังงานที่สม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว จะต้องมีตัวกักเก็บพลังงานและใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งสำรอง หรือใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น

ตัวกักเก็บพลังงานมีอยู่หลายชนิด ส่วนมากขึ้นอยู่กับงานที่จะใช้เช่น ถ้าเป็นกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมักนิยมใช้แบตเตอรี่เป็นตัวกักเก็บพลังงาน

การใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เป็นตัวหมุน ระบบนี้ปกติกังหันลมจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้ตลอดเวลาที่มีความเร็วลมเพียงพอ หากความเร็วลมต่ำหรือลมสงบ แหล่งพลังงานชนิดอื่นจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานทดแทน (ระบบนี้กังหันลมจ่ายพลังงานเป็นตัวหลักและแหล่งพลังงานส่วนอื่นเป็นแหล่งสำรอง )

การใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น อาจเป็นเครื่องจักรดีเซล หรือพลังงานน้ำจากเขื่อน ฯลฯ ระบบนี้ปกติจะมีแหล่งพลังงานชนิดอื่นจ่ายพลังงานอยู่ก่อนแล้ว กังหันลมจะช่วยจ่ายพลังงานเมื่อมีความเร็วลมเพียงพอ ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะลดการจ่ายพลังงานจากแหล่งพลังงานอื่น เช่น ลดการใช้น้ำมันดีเซลของเครื่องยนต์ดีเซล (ระบบนี้ แหล่งพลังงานอื่นจ่ายพลังงานเป็นหลัก ส่วนกังหันลมทำหน้าที่คอยเสริมพลังงานจากต้นพลังงานหลัก)


วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ถึงน้ำไม่มา ก็ควรอ่าน_บทความสินค้า_ - Powered by ECShop

ถึงน้ำไม่มา ก็ควรอ่าน : ขอขอบคุณ บจก.บางจาก(มหาชน) สำหรับสิ่งดีๆเพื่อสังคมร่วมแบ่งปันความรู้ดีๆ โดย บจก. เอส.อี.เอ. พาวเวอร์ เจ็นท์ วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วม ส่วนหนึ่งของ e-book ที่คนโหลดกันมากที่สุด "น้ำมา ให้รีบอ่าน" จากบจก.บางจาก(มหาชน) 


ถึงน้ำไม่มา ก็ควรอ่าน วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วมก่อนน้ำมา
วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วม ควรทำอย่างไร
แผนรับมือน้ำท่วม วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วม