รูปหมวดสินค้า

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

การเลือกทังสเตนอีเลคโทรด part2

เครื่องเชื่อมJasic TiG400i

  • การเชื่อม TIG - การเลือกทังสเตนอีเลคโทรด ชนิด ทังสเตนบริสุทธิ์ ใช้กับกระแสสลับความถี่สูงเหมาะกับการเชื่อมอลูมิเนียมและแมกนีเซียม แต่งปลายให้กลม การอาร์คนิ่มสม่ำเสมอไม่สกปรกขณะใช้งาน โค๊ตสี เขียว ตัวย่อ EWP ทังสเตนอีเลคโทรดชนิด ทอริเอทเต็ททังสเตนเป็นลวดทังสเตนที่อัลลอยทอเรียมจนถึง 2.2 % จะทำให้อีเล็คตรอนแตกตัวดีขึ้น การเริ่มต้นอาร์คดี และสามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าได้สูง เหมาะสาหรับการเชื่อมโลหะที่มีส่วนอัลลอยหลักเป็นเหล็กและเหล็กอัลลอย ใช้กับไฟกระแสตรงขั้วลบและกระแสตรงขั้วบวก ลวดเชื่อมต้องแต่งปลายให้เรียวแหลม โค๊ตสี แดง ตัวย่อ EWTH-2 การลับปลายแท่งทังสเตน โดยทั่วไปจะลับแท่งทังสเตนจะลับตามแนวยาวของทังสเตนการลับตามแนวยาว ช่วยให้การส่งถ่ายกระแสไฟเชื่อมเป็นทิศทางเดียวกัน ทำให้การควบคุม บ่อหลอมละลายได้ง่าย เปลวของ กระแสไฟเชื่อมเล็ก ง่ายต่อการควบคุมและการเดินแนวเชื่อม ในกรณีลับตาม แนวขวางจะเกิดปัญหา การส่งถ่ายกระแสทิศทางของกระแสจะไม่สม่ำเสมอ และมีโอกาสที่จะเกิดการ แตกหักเสียหาย หลุดเข้าอัลลอยกับเนื้อแนวเชื่อมได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น