รูปหมวดสินค้า

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

การเชื่อม | นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

slideshare.เครื่องเชื่อม | งานเชื่อมนับว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเราตลอดไป ต้องขอบคุณการเชื่อมซึ่งนับเป็นแนวคิดที่มีการปฏิวัติวิถีชีวิตของเราไปอย่างไม่สิ้นสุด จากวิวัฒนาการของเราเครื่องเชื่อมนับเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะภาคภูมิใจ เพราะทำให้ชีวิตเราได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น  มนุษย์ได้ต่อสู้อยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดในสภาวะที่ยากลำบากที่สุดเพราะมีเพียงเรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นอย่างที่เราต้องการ

งานเชื่อมนับว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเรียนทฤษฎี แต่เมื่อต้องการจะเรียนรู้และเข้าใจงานเชื่อมจริงๆย่อมต้องเกิดจากการผ่านการปฏิบัติและฝึกฝนที่ดีอย่างเพียงพอ ช่างเชื่อมที่ดีย่อมต้องเข้าใจหลักของการเชื่อมที่ถูกต้องและสามมารถควบคุมคุณภาพของรอยเชื่อมที่เชื่อมได้ด้วยตัวเอง ปัจจุบันธุรกิจทุกชนิดในท้องตลาดแทบจะขึ้นอยู่กับการเชื่อมทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาหรือการก่อสร้าง ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิตทั่วโลก  ดังนั้นโลกย่อมต้องพึ่งพาช่างเชื่อมที่ดีที่เพื่อจะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ได้ การเป็นช่างเชื่อมไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ยากคือการเป็นช่างเชื่อมที่ดี เพียงเพราะเราละเลยพื้นฐานงานเชื่อมที่ถูกต้อง

ผู้ที่จะปฎิบัติงานควรทราบ หลักการ โดยเบื้องต้นว่า การหลอมละลายของลวดเชื่อมและเนื้อโลหะ ตรงบริเวณจุดที่หลอมละลายจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 5000 OC หรือประมาณ 9000 OF ดังนั้น จึงต้องทำความเข้าใจแบบเบื้องต้นว่าความร้อนที่ได้มานั้นมีความสำคัญอย่างไร เครื่องเชื่อมควรเป็นชนิดใด ลวดเชื่อมและโลหะที่จะทำการเชื่อมเหมาะสมกันหรือไม่รวมทั้งผู้ที่จะเชื่อมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเชื่อมไฟฟ้ามากน้อยอย่างไรเรื่องแรกที่ต้องทำความเข้าใจก่อนคือ เครื่องเชื่อมหรือตู้เชื่อม สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าออกมาได้เป็น 2ประเภทคือ กระแสตรงและกระแสสลับ การที่จะพิจารณาเลือกซื้อ เครื่องเชื่อมควรเลือกตามรายการข้างต้นดังนี้กระแสไฟฟ้า กำลังของแอมป์ กระแสและแอมป์ที่ต้องการคือ 16-40 โวลต์ และแอมป์ที่ 20-550 แอมป์ รวมทั่งสายเชื่อมควรมีขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องเชื่อมเพื่อไห้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เครื่องเชื่อมขนาดใหญ่กับเครื่องเชื่อมขนาดเล็กก็มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน

บจก.เอทีคลีนไทย


1 ความคิดเห็น: