รูปหมวดสินค้า

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เครื่องเรือเดินสมุทร Volvo Penta Marine Engine

VOLVO PENTA World-class performance The common rail fuel injection system
World-class performance Volvo Penta Marine Engine

The common rail fuel injection system, con-trolled by EVC, and the compressor, in com-bination with a large swept volume, ensure unique torque over the whole speed range.

The acceleration is very powerful, with virtually no sign of smoke. This matched with the engine's high load carrying capability creates a sporty feeling and power, when needed.Compact and robust

The engine is lightweight and extremely compact for its large swept volume and high output. With the rear end transmission, driving the high pressure injection pump and the camshafts, a high degree of integrated systems, a high efficiency aftercooler, a marinization performed with very few hoses, anda fully symmetric engine, the package simply gets that compact.

Tel 080-0560777 ภูวกร จันทรปรรณิก


Volvo Penta D6-350/DP marine diesel engine 3500hp