รูปหมวดสินค้า

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

การเชื่อม | นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

slideshare.เครื่องเชื่อม | งานเชื่อมนับว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเราตลอดไป ต้องขอบคุณการเชื่อมซึ่งนับเป็นแนวคิดที่มีการปฏิวัติวิถีชีวิตของเราไปอย่างไม่สิ้นสุด จากวิวัฒนาการของเราเครื่องเชื่อมนับเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะภาคภูมิใจ เพราะทำให้ชีวิตเราได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น  มนุษย์ได้ต่อสู้อยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดในสภาวะที่ยากลำบากที่สุดเพราะมีเพียงเรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นอย่างที่เราต้องการ

งานเชื่อมนับว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเรียนทฤษฎี แต่เมื่อต้องการจะเรียนรู้และเข้าใจงานเชื่อมจริงๆย่อมต้องเกิดจากการผ่านการปฏิบัติและฝึกฝนที่ดีอย่างเพียงพอ ช่างเชื่อมที่ดีย่อมต้องเข้าใจหลักของการเชื่อมที่ถูกต้องและสามมารถควบคุมคุณภาพของรอยเชื่อมที่เชื่อมได้ด้วยตัวเอง ปัจจุบันธุรกิจทุกชนิดในท้องตลาดแทบจะขึ้นอยู่กับการเชื่อมทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาหรือการก่อสร้าง ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิตทั่วโลก  ดังนั้นโลกย่อมต้องพึ่งพาช่างเชื่อมที่ดีที่เพื่อจะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ได้ การเป็นช่างเชื่อมไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ยากคือการเป็นช่างเชื่อมที่ดี เพียงเพราะเราละเลยพื้นฐานงานเชื่อมที่ถูกต้อง

ผู้ที่จะปฎิบัติงานควรทราบ หลักการ โดยเบื้องต้นว่า การหลอมละลายของลวดเชื่อมและเนื้อโลหะ ตรงบริเวณจุดที่หลอมละลายจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 5000 OC หรือประมาณ 9000 OF ดังนั้น จึงต้องทำความเข้าใจแบบเบื้องต้นว่าความร้อนที่ได้มานั้นมีความสำคัญอย่างไร เครื่องเชื่อมควรเป็นชนิดใด ลวดเชื่อมและโลหะที่จะทำการเชื่อมเหมาะสมกันหรือไม่รวมทั้งผู้ที่จะเชื่อมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเชื่อมไฟฟ้ามากน้อยอย่างไรเรื่องแรกที่ต้องทำความเข้าใจก่อนคือ เครื่องเชื่อมหรือตู้เชื่อม สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าออกมาได้เป็น 2ประเภทคือ กระแสตรงและกระแสสลับ การที่จะพิจารณาเลือกซื้อ เครื่องเชื่อมควรเลือกตามรายการข้างต้นดังนี้กระแสไฟฟ้า กำลังของแอมป์ กระแสและแอมป์ที่ต้องการคือ 16-40 โวลต์ และแอมป์ที่ 20-550 แอมป์ รวมทั่งสายเชื่อมควรมีขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องเชื่อมเพื่อไห้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เครื่องเชื่อมขนาดใหญ่กับเครื่องเชื่อมขนาดเล็กก็มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน

บจก.เอทีคลีนไทย


วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

คู่มือการใช้งานเครื่องเชื่อม JASIC ARC Series

1. วิธีใช้เครื่องเชื่อม JASIC ARC Series (Operation Instruction)
 • เปิดสวิทซ์หน้าเครื่องเชื่อม JASIC ไฟแสดงการทำงานของเครื่องจะติด และพัดลมระบายความร้อนจะหมุน
 • ปรับกระแสเชื่อมและกระแสสำหรับการเริ่มเชื่อม (เฉพาะในบางรุ่นที่ติดตั้งมาเท่านั้น) ตามขนาดและชนิดของธูปเชื่อมหรือตามความต้องการของช่างเชื่อม
 • ในการปรับกระแสสำหรับการเริ่มเชื่อม จะต้องทำการปรับให้เหมาะสมกับกระแสเชื่อม โดยจะต้องทำการปรับให้เป็นสัดส่วนกับกระแสเชื่อมเพื่อให้ทำการเริ่มเชื่อมทำได้ง่ายและเชื่อมได้เรียบสม่ำเสมอ
2. รอบภาระในการเชื่อม (Duty Cycle)
 • ห้ามใช้เครื่องเกินรอบภาระของเครื่อง
 • ในกรณีที่ใช้เครื่องเกินภาระของเครื่อง ครื่องเชื่อมจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะกลับมาทำงานเองได้หลังจากเครื่องเย็นลงและไฟเตือนดับลง ซึ่งระยะเวลาในการกลับมาทำงานได้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
 • หมายเหตุ รอบภาระในการเชื่อม ซึ่งมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ หมายถึงความสามารถของเครื่องเชื่อมในการจ่ายกระแสสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาเท่ากับ จำนวนเปอร์เซ็นต์ของรอบภาระในการเชื่อมของเครื่องเชื่อมคูณด้วย 10 นาที
3. ความปลอดภัยในการใช้งาน
 • ต้องต่อสายดินกับเครื่องเชื่อมเสมอ
 • พื้นที่ทำงานจะต้องมีการระบายอากาศได้ดี
 • แสงเชื่อม,ความร้อนและควันเชื่อม สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ควรใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • ความร้อน ,สะเก็ดไฟจากการเชื่อมอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้
4. วิธีดูแลรักษาเครื่องเขื่อม (Maintenance Instruction)
 • ตรวจเช็คการทำงานของพัดลมระบายความร้อน อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 • ตรวจเช็คสภาพสายไฟเข้าเครื่อง,สายเชื่อม,สายดิน,และขั้วต่อสายต่างๆอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 • เป่าทำความสะอาดเครื่องด้วยลมอัดที่สะอาดที่ปราศจากความชื้น, น้ำ และ ฝุ่นละออง ทุก 2 อาทิตย์ หรือน้อยกว่านั้น ซึ่งขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เครื่องใช้งาน ห้ามใช้ลมอัดที่มีความแรงมากเกินกว่า 5 บาร์ ในการทำความสะอาดเครื่อง
 • หากไม่มีการใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรเก็บในกล่องที่มิดชิดและเก็บในบริเวณที่ไม่อับชื้น

5. วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวิร์ทเตอร์ (Fundamental Troubleshooting for Inverter Welding Machine)                                     
  5.1 หากหลังจากการเปิดสวิทซ์ พบปัญหา :ไฟแสดงการทำงานของเครื่องไม่ติด หน้าปัดตัวเลขสำหรับตั้งกระแสเชื่อมไม่ติด(เฉพาะรุ่น) พัดลมระบายความร้อนไม่หมุนไม่มีกระแสเชื่อม
        วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • ตรวจสอบสวิทซ์หน้าเครื่องอยู่ที่ตำแหน่งเปิดหรือไม่
 • ตรวจสอบจุดต่อไฟเข้าเครื่องว่ามีแรงดันไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่
  5.2 หากหลังจากการเปิดสวิทซ์ พบปัญหา :ไฟแสดงการทำงานของเครื่องติด แต่พัดลมระบายความร้อนไม่หมุน ไม่มีกระแสเชื่อม
        วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่องให้ถูกต้องตามความต้องการของเครื่อง(380 หรือ 220 V) เพราะเครื่องจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติถ้าแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ
 • การปิด-เปิดเครื่องอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้วงจรเสียหาย ให้ทำการปิดเครื่องไว้ประมาณ2-3นาที แล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
 5.3 หากหลังจากการเปิดสวิทซ์ พบปัญหา :สะเก็ดไฟมากผิดปกติ
        วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
 • ตรวจสอบขั้วต่อไฟฟ้า บวก ลบ ว่าต่อกับสายเชื่อมถูกต้องหรือไม่


ขอบคุณ : ข้้อมูลดีๆจาก Jasicthailand



วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

อุปกรณ์ที่สำคัญของกระบวนการเชื่อมTIG part3



เครื่องเชื่อมติ๊ก JasicTIG315 AC/DC
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญของกระบวนการเชื่อมTIGนี้คือ เครื่องเชื่อมสามารถควบคุมได้หลายระบบ สายเชื่อมและสายกราวซ์พร้อมคีมจับ  ปั้มน้ำและเครื่องควบคุมน้ำพร้อมถังเก็บน้ำกรณีใช้น้ำหล่อเย็น ก๊าซเฉื่อยพร้อมถังเก็บ Pressure regulator หรืออุปกรณ์ควบคุมความดันและการควบคุมอัตราการไหล หัวเชื่อมสามารถหาซื้อได้หลายชนิดแล้วแต่ละประเภทของงาน นั้นๆ อาทิ หัวธรรมดา / หัวมุม ใช้กับงานทั่วไป สามารถใช้กับกระแสได้ไม่เกิน 200 แอมป์ หัวตรงใช้กับชิ้นงานชิ้นเล็ก ๆ และ หัวขนาดเล็กใช้กับบริเวณที่แคบ ๆ ควรใช้กระแสที่ 160 แอมป์ หรือมากกว่านั้นก็ได้ ลวดเชื่อมนั้นเป็นประเภทลวดเติม ขนาดของเส้นลวดประมาณ 5 มิลลิเมตรและมีความยาว 1 เมตร แบ่งตามชนิดของโลหะงาน ตัวอย่าง เช่น การเลือกซื้อลวดเชื่อมที่วางขายอยู่ใน ตลาดปัจจุบัน ให้พิจารณาดูที่ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.2  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นเหล็กหล่อ   ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.7  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นทองแดงและทองแดงอัลลอย  ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.9  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นเหล็กกล้าที่ทนการกัดกร่อนที่มีส่วนผสมของโครเมียมและนิเกิล ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.10  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอย ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.13  สามารถเชื่อมพอกผิวชิ้นงานได้  ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.14  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นนิเกิลและนิเกิลอัลลอยได้ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.16  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นไทเทเนียมและไทเทเนียมอัลลอยได้ ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.18  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นเหล็กกล้าและเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.19 สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นแมกนีเซียมอัลลอยได้ ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.21  สามารถเชื่อมผิวงานที่เป็นคอมโพสิตได้ ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.24  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นเซอร์โครเมียมและเซอร์โครเมียมอัลลอย กระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อม กระแสไฟที่นิยมใช้ในกระบวนการเชื่อมติก นั้นมี 3 แบบด้วยกันคือ กระแสตรงขั้วลบ (Direct Current Electrode Negative ) DCEN. กระแสตรงขั้วบวก (Direct Current Electrode Positive) DCEP. กระแสสลับความถี่สูง (Alternating Current & High Frequency) ACHF. ข้อเปรียบเทียบระหว่างการใช้ชนิดของกระแสไฟในการเชื่อม  แบบกระแสตรงขั้วลบ ทังสเตนอีเลคโทรดเป็นขั้วลบ ไม่ขจัดออกไซด์บนผิวของชิ้นงานระหว่างเกิดการอาร์ค ความร้อนที่เกิดขึ้นชิ้นงาน 70% ทังสเตนอีเลคโทรด 30% ซึมลึกสูง รอยเชื่อมแคบ แบบกระแสตรงขั้วบวก ทังสเตนอีเลคโทรดเป็นขั้วบวก ขจัดออกไซด์บนผิวชิ้นงาน ระหว่างเกิดการอาร์ค  ความร้อนที่เกิดขึ้นชิ้นงาน 30% ทังสเตนอีเลคโทรด 70% ซึมลึกน้อย รอยเชื่อมกว้าง แบบกระแสสลับความถี่สูง กระแสไฟสลับความถี่สูง ขจัดออกไซด์บนผิวของชิ้นงานระหว่างอาร์คทุก ๆ ครึ่งไซเคิล ความร้อนที่เกิดขึ้นชิ้นงาน 50 % ทังสเตนอีเลคโทรด 50% ซึมลึกปานกลาง รอยเชื่อมปานกลาง ขนาดของทังสเตนและแอมป์สามารถดูได้จากผู้ผลิต หรือ จากตัวอย่าง ดังนี้
เครื่องหล่อเย็น
     ตัวอย่างที่ 1. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 10-50 แอมป์  กระแสตรงขั้วลบ 10-60 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก ต่ำกว่า 20 แอมป์
     ตัวอย่างที่ 2. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 40-100 แอมป์ กระแสตรงขั้วลบ 50-150 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก 20 แอมป์
     ตัวอย่างที่ 3. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 70-150 แอมป์  กระแสตรงขั้วลบ 100-240 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก 30 แอมป์
     ตัวอย่างที่ 4. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 100-200 แอมป์ กระแสตรงขั้วลบ 150-300 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก 45 แอมป์
     ตัวอย่างที่ 5. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 150-300 แอมป์ กระแสตรงขั้วลบ 200-400 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก 70 แอมป์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : กระบวนการเชื่อมTIG

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

หาเครื่องเครื่องปั่นไฟให้สะใภ้ใช้ปั๊มน้ำรอ

เครื่องปั่นไฟ KIPOR KDE6500T

ผู้ใหญ่หาเครื่องปั่นไฟ ให้สะใภ้ใช้ปั๊มน้ำรอ เครื่องเชื่อมเอาLEDใส่ห่อมิหลงใหลใครขอดู บ้าใบ้ลงเครื่องดูดฝุ่นไปดูถังขยะสีและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้มิได้อยู่ใต้ตั่งเตี้ยง จักใคร่ลองโทรมาดูซิว่าขายอะไร ผู้ใดอยากจะรู้ลองโทรดู 080-0560777 ภูวกร จันทรปรรณิก สถิตย์ที่ ณ เอทีคลีนไทย แถวลาดพร้าว

รับFeedผ่านทาง Fan Page
หรือทางBlogที่เกี่ยวข้อง : Like LED Light




การเลือกทังสเตนอีเลคโทรด part2

เครื่องเชื่อมJasic TiG400i

 • การเชื่อม TIG - การเลือกทังสเตนอีเลคโทรด ชนิด ทังสเตนบริสุทธิ์ ใช้กับกระแสสลับความถี่สูงเหมาะกับการเชื่อมอลูมิเนียมและแมกนีเซียม แต่งปลายให้กลม การอาร์คนิ่มสม่ำเสมอไม่สกปรกขณะใช้งาน โค๊ตสี เขียว ตัวย่อ EWP ทังสเตนอีเลคโทรดชนิด ทอริเอทเต็ททังสเตนเป็นลวดทังสเตนที่อัลลอยทอเรียมจนถึง 2.2 % จะทำให้อีเล็คตรอนแตกตัวดีขึ้น การเริ่มต้นอาร์คดี และสามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าได้สูง เหมาะสาหรับการเชื่อมโลหะที่มีส่วนอัลลอยหลักเป็นเหล็กและเหล็กอัลลอย ใช้กับไฟกระแสตรงขั้วลบและกระแสตรงขั้วบวก ลวดเชื่อมต้องแต่งปลายให้เรียวแหลม โค๊ตสี แดง ตัวย่อ EWTH-2 การลับปลายแท่งทังสเตน โดยทั่วไปจะลับแท่งทังสเตนจะลับตามแนวยาวของทังสเตนการลับตามแนวยาว ช่วยให้การส่งถ่ายกระแสไฟเชื่อมเป็นทิศทางเดียวกัน ทำให้การควบคุม บ่อหลอมละลายได้ง่าย เปลวของ กระแสไฟเชื่อมเล็ก ง่ายต่อการควบคุมและการเดินแนวเชื่อม ในกรณีลับตาม แนวขวางจะเกิดปัญหา การส่งถ่ายกระแสทิศทางของกระแสจะไม่สม่ำเสมอ และมีโอกาสที่จะเกิดการ แตกหักเสียหาย หลุดเข้าอัลลอยกับเนื้อแนวเชื่อมได้


วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

พื้นฐานการเชื่อม TIG part1

     ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะด้วยการอาร์ค มีกระบวนการเชื่อมหลายชนิดด้วยกัน แต่ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือ กระบวนการเชื่อมทังสเตนก๊าซปกคลุม ย่อจาก Gas Tungsten Arc welding (GTAW) หรือที่หลายคนรู้จักและเรียกว่า การเชื่อมติก(TIG) ที่ย่อมาจาก Tungsten Inert gas กระบวนการนี้สามารถเชื่อมด้วยมือหรือเครื่องเชื่อมก็ได้ กระแสไฟฟ้าที่ต้องการ 10-500 แอมป์ บริเวณที่เกิดการอาร์ค จะมีก๊าซเฉื่อยปกคลุมบริเวณนั้น เพื่อป้องกันออกซิเจน ไนโตรเจนและความชื้นในอากาศเข้าไปรวมตัวกับโลหะที่กำลังหลอมละลาย ซึ่งเรียกว่า เกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่น แต่เนื่องจากแท่งทังสเตนอีเลคโทรดเป็นวัสดุที่หล่อมละลายที่อุณหภูมิประมาณ 3500oC ซึ่งถือว่าไม่สิ้นเปลืองในการเชื่อม จึงไม่จำเป็นต้องเติมลวดเชื่อมลงไปในบ่อหลอมละลายนั้นด้วย แต่หากต้องการความแข็งแรงที่มากกว่านั้น ก็ต้องเติมลวดเชื่อม ลักษณะของเครื่องเชื่อมติก จะเป็นเครื่องเชื่อมที่มีการออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งต้องมีระบบความถี่สูง และสวิทช์อัตโนมัติ พร้อมทั้งต้องมีโซลินอยวาลว์ สำหรับการควบคุมการไหลของก๊าซหรือน้ำหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อน การระบายความร้อนของหัวเชื่อมก็รวมกันอยู่ในเครื่องด้วย ซึ่งก็หมายถึงว่าจะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างดี โดยทั่วไป เครื่องเชื่อม จะเป็น แบบทรานฟอร์เมอร์-เรคติฟายเออร์ หรือแบบเจนเนอเรเตอร์ขับด้วยมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ก็ได้ รวมไปถึงเครื่องเชื่อม แบบอินเวอร์เตอร์ที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวกและมีฟังก์ชั่นหลายอย่างเพื่อให้ สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจุบัน เครื่องเชื่อม  แบบอินเวอร์เตอร์มีขายอยู่เป็นจำนวนมากและหลากหลาย การเชื่อมแบบนี้จะให้แนวเชื่อมที่มีคุณภาพสูง สามารถใช้เชื่อมงานได้หลากหลาย ตัวอย่าง เช่น แมกนีเซียม อลูมิเนียม สเตนเลส เหล็กและเหล็กกล้า ทองแดง และอื่น อีกหลายชนิด ก๊าซที่ใช้ในการเชื่อมสามารถผสมกันได้ ตามความเหมาะสมที่จะเชื่อมวัสดุชนิดนั้น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >>การเชื่อม TIG<<
link : TARADS.COM - อาณาจักรเครื่องเชื่อม