รูปหมวดสินค้า

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

คู่มือการใช้งานเครื่องเชื่อม JASIC ARC Series

1. วิธีใช้เครื่องเชื่อม JASIC ARC Series (Operation Instruction)
 • เปิดสวิทซ์หน้าเครื่องเชื่อม JASIC ไฟแสดงการทำงานของเครื่องจะติด และพัดลมระบายความร้อนจะหมุน
 • ปรับกระแสเชื่อมและกระแสสำหรับการเริ่มเชื่อม (เฉพาะในบางรุ่นที่ติดตั้งมาเท่านั้น) ตามขนาดและชนิดของธูปเชื่อมหรือตามความต้องการของช่างเชื่อม
 • ในการปรับกระแสสำหรับการเริ่มเชื่อม จะต้องทำการปรับให้เหมาะสมกับกระแสเชื่อม โดยจะต้องทำการปรับให้เป็นสัดส่วนกับกระแสเชื่อมเพื่อให้ทำการเริ่มเชื่อมทำได้ง่ายและเชื่อมได้เรียบสม่ำเสมอ
2. รอบภาระในการเชื่อม (Duty Cycle)
 • ห้ามใช้เครื่องเกินรอบภาระของเครื่อง
 • ในกรณีที่ใช้เครื่องเกินภาระของเครื่อง ครื่องเชื่อมจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะกลับมาทำงานเองได้หลังจากเครื่องเย็นลงและไฟเตือนดับลง ซึ่งระยะเวลาในการกลับมาทำงานได้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
 • หมายเหตุ รอบภาระในการเชื่อม ซึ่งมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ หมายถึงความสามารถของเครื่องเชื่อมในการจ่ายกระแสสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาเท่ากับ จำนวนเปอร์เซ็นต์ของรอบภาระในการเชื่อมของเครื่องเชื่อมคูณด้วย 10 นาที
3. ความปลอดภัยในการใช้งาน
 • ต้องต่อสายดินกับเครื่องเชื่อมเสมอ
 • พื้นที่ทำงานจะต้องมีการระบายอากาศได้ดี
 • แสงเชื่อม,ความร้อนและควันเชื่อม สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ควรใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • ความร้อน ,สะเก็ดไฟจากการเชื่อมอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้
4. วิธีดูแลรักษาเครื่องเขื่อม (Maintenance Instruction)
 • ตรวจเช็คการทำงานของพัดลมระบายความร้อน อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 • ตรวจเช็คสภาพสายไฟเข้าเครื่อง,สายเชื่อม,สายดิน,และขั้วต่อสายต่างๆอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 • เป่าทำความสะอาดเครื่องด้วยลมอัดที่สะอาดที่ปราศจากความชื้น, น้ำ และ ฝุ่นละออง ทุก 2 อาทิตย์ หรือน้อยกว่านั้น ซึ่งขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เครื่องใช้งาน ห้ามใช้ลมอัดที่มีความแรงมากเกินกว่า 5 บาร์ ในการทำความสะอาดเครื่อง
 • หากไม่มีการใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรเก็บในกล่องที่มิดชิดและเก็บในบริเวณที่ไม่อับชื้น

5. วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวิร์ทเตอร์ (Fundamental Troubleshooting for Inverter Welding Machine)                                     
  5.1 หากหลังจากการเปิดสวิทซ์ พบปัญหา :ไฟแสดงการทำงานของเครื่องไม่ติด หน้าปัดตัวเลขสำหรับตั้งกระแสเชื่อมไม่ติด(เฉพาะรุ่น) พัดลมระบายความร้อนไม่หมุนไม่มีกระแสเชื่อม
        วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • ตรวจสอบสวิทซ์หน้าเครื่องอยู่ที่ตำแหน่งเปิดหรือไม่
 • ตรวจสอบจุดต่อไฟเข้าเครื่องว่ามีแรงดันไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่
  5.2 หากหลังจากการเปิดสวิทซ์ พบปัญหา :ไฟแสดงการทำงานของเครื่องติด แต่พัดลมระบายความร้อนไม่หมุน ไม่มีกระแสเชื่อม
        วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่องให้ถูกต้องตามความต้องการของเครื่อง(380 หรือ 220 V) เพราะเครื่องจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติถ้าแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ
 • การปิด-เปิดเครื่องอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้วงจรเสียหาย ให้ทำการปิดเครื่องไว้ประมาณ2-3นาที แล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
 5.3 หากหลังจากการเปิดสวิทซ์ พบปัญหา :สะเก็ดไฟมากผิดปกติ
        วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
 • ตรวจสอบขั้วต่อไฟฟ้า บวก ลบ ว่าต่อกับสายเชื่อมถูกต้องหรือไม่


ขอบคุณ : ข้้อมูลดีๆจาก Jasicthailand1 ความคิดเห็น: