รูปหมวดสินค้า

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เครื่องยนต์ดีเซล | MITSUBISHI | 20-130hp

เครื่องยนต์ดีเซล | MITSUBISHI | S4 SERIES

เครื่องยนต์ดีเซล | MITSUBISHI 20hp
S4L2
เครื่องยนต์ดีเซล MITSUBISHI S4S-DT
S4S-DT
เครื่องยนต์ดีเซล | MITSUBISHI  S4K-T
S4K-T

ModelS4L S4L2 
Type4-cycle, water-cooled, diesel   
Natural-aspirated   
Cylinder arrangement - Bore x Stroke mm78 X 78.5 78 X 92 
Engine ConfigurationInline 4 Cyl.   
Total Displacement1.5 1.758 
Combustion SystemSwirl Chamber   
Dry Weight    kg / lbs.155 / 344   
Starting SystemElectric starting with cell starter   
Fuel OilDiesel fuel oil (ASTM No. 2-D)   
1500 rpm11.9(16.00)14.3(19.20)
Continuous
1800 rpm14.7(19.70)17.5(23.50)
Power Rating
2000 rpm16.4(22.00)19.2(25.70)
Output
2200 rpm18.2(24.40)21.0(28.20)
kWm (HP)
2500 rpm20.3(27.20)23.4(31.40)
3000 rpm23.7(31.80)26.2(35.10)
1500 rpm12.5(16.80)15.1(20.20)
One-hour
1800 rpm15.4(20.70)18.4(24.70)
Power Rating
2000 rpm17.3(23.20)20.2(27.10)
Output
2200 rpm19.1(25.60)22.1(29.60)
kWm (HP)
2500 rpm21.3(28.60)24.6(33.00)
3000 rpm25.0(33.50)27.6(37.00)
Prime Power 50Hz
1500 rpm11.4(15.30)13.6(18.20)
Rating Output
3000 rpm22.1(29.60)24.1(32.30)
kWm (HP) 60Hz
1800 rpm14.0(18.80)16.6(22.30)
Stand-By 50Hz
1500 rpm12.5(16.80)15.0(20.10)
Rating Output
3000 rpm25.0(33.50)27.6(37.00)
kWm (HP) 60Hz
1800 rpm15.4(20.70)18.4(24.70)
 MITSUBISHI S4S-DT เครื่องดีเซล
S4K-T 59-128hp จำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซล MITSUBISHI

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น