รูปหมวดสินค้า

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แนวทางง่ายๆในการเลือกใช้ปั๊มน้ำทัั่วไป - PUMP | TARADs

แนวทางง่ายๆในการเลือกใช้ปั๊มน้ำทัั่วไป - PUMP | TARADs: หลักการเลือกเครื่องสูบน้ำสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีง่ายๆคือโดย พิจารณาจากปริมาณน้ำที่เราใช้สามารถแบ่งได้เป็น การเลือกใช้ปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม และการเลือกใช้ปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยตามบ้านทั่วไป
  • การเลือกเครื่องสูบน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม : ปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จำเป็นต้องพิจารณาให้ละเอียด เนื่องจากมีขนาดใหญ่และมีเรื่องราคาและค่าบำรุงรักษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบก่อนที่จะทำการเลือกเครื่องสูบน้ำมีคร้าวๆดังนี้
  1. ชนิดของของเหลวที่ต้องการสูบ อุณหภูมิ ความหนืด ความหนาแน่น
  2. อัตราการสูบ (Flow rate)ที่ต้องการ
  3. ความดัน หรือความสูงที่ต้องยกของเหลวนั้น ๆ ขึ้นไป หรือที่เรียกว่า เฮด (Head)
  4. ความเร็วรอบของปั๊มที่เป็นไปได้
  5. ลักษณะของระบบท่อที่มีอยู่
  6. ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องปั๊ม
  • การเลือกเครื่องสูบน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย ปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็น ปั๊มอัตโนมัติชนิดสำเร็จรูป ประกอบด้วยตัวปั๊มและถังความดัน ซึ่งจะมีอยู่หลายรูปแบบเช่น แบบที่เป็นตัวปั๊มเกาะอยู่บนถังความดัน และมีฝาครอบที่เรียกว่า “ปั๊มกระป๋อง” ตัวปั๊มจะควบคุมการทำงานด้วยสวิทซ์ความดัน (Pressure Switch) ซึ่งจะมีการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้น้ำในบ้าน ความดันในท่อจะลดลงจนถึงค่าที่ตั้งไว้ ปั๊มก็จะทำงานจ่ายน้ำเข้าเส้นท่อ เมื่อหยุดหรือปิดอุปกรณ์ ความดันจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงค่าที่ตั้งไว้ ปั๊มก็จะหยุดทำงาน เครื่องปั๊มน้ำแบบนี้มักมีขนาดให้เลือกไม่มากนัก เพราะผลิตมาเพื่อใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก ๆ จนถึงขนาดกลาง ถ้าเป็นบ้านหรืออาคารขนาดใหญ่ ต้องใช้ชุดเครื่องปั๊มน้ำแบบที่จ่ายน้ำได้มากและสามารถเลือกความดันได้หลายระดับ ในการเลือกปั๊มน้ำใช้ในบ้านพักอาศัยควรพิจารณาดังนี้ 'via Blog this'

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น